Tipy a požadavky při balení zásilek

Před každou přepravou je důležité zásilku velmi dobře zabalit nepoškozeným obalem tak, aby s ohledem na charakter této zásilky:

 • byla zajištěna ochrana jejího obsahu před poškozením nebo ztrátou,
 • při manipulaci se zásilkou obal zásilky umožňoval bezpečnou a řádnou manipulaci při přepravě zásilky a byl opatřen patřičnou a dobře viditelnou manipulační značkou,
 • na obalu byla uvedena adresa příjemce zásilky a, pokud to povaha zásilky vyžaduje, je důležité ji srozumitelně označit manipulační či výstražnou značkou pro zvláštní manipulaci se zásilkou.
 • Nezapomeňte, že balení Vaší zásilky musí umožňovat přepravu s jinými zásilkami na voze, ale i více než jednu překládku během přepravy, pokud se nejedná o zvláštní přepravní dispozice bez překládky.
 • Používejte pouze pevné, neopotřebované a plně uzavíratelné kartony. Ujistěte se, že jsou všechny předměty stabilně zabalené, nepřetížené a prázdná místa uvnitř krabice vyplněny vhodným fixačním materiálem.
 • Nevkládejte křehké zboží s těžkými předměty do jedné krabice, přepravky, bedny, apod.
 • Zboží balte ve vrstvách tak, aby vespodu byly nejtěžší předměty a ty lehčí navrchu.
 • Mezi předměty, které by se během přepravy mohly odírat, vložte nejlépe papír, aby tlumil nárazy a nedošlo k poškození třením jednotlivých kusů o sebe.
 • Manipulační jednotky (položky), které tvoří jednu zásilku, vhodně očíslujte (např. Bedna 1 z 8) – budete mít větší přehled nejenom Vy, ale i dopravce a příjemce.
 • Nezapomeňte krabice dostatečně zalepit lepící páskou (z polypropylenu) určenou pro balení kartonů a odolnou proti působení tepla a vlhkosti.
 • Zásilku můžete nakonec zabalit do polyethylenové fólie proti působení vlhkosti.

Přeprava na paletách Evropský standard (tzv. europaleta) je plošina 120 cm dlouhá, 80 cm široká a 15 cm vysoká. Sběrné služby přijímají zásilky s maximální hmotností zboží přepravovaného na europaletě ve výši 1,000 kg a maximální výškou nepřesahující 180 cm.

Rozměry palety

Materiál ukládaný na palety nesmí překročit maximální nosnost palety. Ukládaný materiál musí být na paletě rovnoměrně rozložen, nesmí přesahovat okraje palety a nesmí zasahovat do nabíracích otvorů. Zkontrolujte také, zda v paletě nevyčnívá hřebík, o nějž by mohlo dojít k poškození Vaší nebo ostatních zásilek, či dokonce k poranění.

Jednotlivé předměty vážící 70 a více kg přepravované systémem sběrné služby musí být paletizovány, aby byly dostatečně stabilní a byla zajištěna dostatečná ochrana zboží.

Při umísťování krabic na paletu je doporučeno používat metodu, která zajistí nejlepší stabilitu a pevnost. Krabice se skládají přímo jedna na druhou, což zajistí maximální pevnost celého nákladu na paletě.

Krabice by se měly skládat tak, že jedna překrývá druhou (metoda pokládání cihel) pouze tehdy, když jednotlivé krabice a jejich obsah tvoří pevný celek.

Zásilky naskládané ve tvaru pyramidy představují jeden z největších problémů, se kterým se dopravci setkávají, neboť nedostatek stabilní plochy oslabuje celý obal a může tak dojít k poškození obsahu ostatními zásilkami.

Krabice přesahující okraj palety jsou rovněž náchylné k poškození. Tato metoda stohování není praktická, neboť tlaková síla působící na obsah palety shora dolů bude snížena. (zdroj: TNT Express)

Lisované INKA-palety Lisované palety jsou prodávány pod obchodním názvem INKA-palety a vyrovnávají se kvalitou a parametry bežným EURO-paletám. Ověřená dynamická nosnost u standardního EUR-formátu je až 1.250 kg. Jejich výhodou je však nízká hmotnost a skladovatelnost (a tím i snížení nákladů na dopravu). Ušetří až 66% místa oproti EURO-paletám a mohou být bez problémů rozesílány po celém světě, což zaručuje certifikát ISPM15 o jejich bezeškůdcovém stavu.

Systém Dokládka.cz zajišťuje distribuci Lisovaných INKA-Palet za nejvýhodnější ceny na trhu po ČR a SR. Navštivte e-shop LisovanePalety.cz a zašlete elektronickou objednávku.

Výplň krabic Krabice, které nejsou kompletně vyplněny, se pod váhou ostatních karbic na paletě rychle rozpadnou. Krabice by měla unést čtyř- až pětinásobek své vlastní váhy. Prázdná místa v krabici snižují její nosnost, vedou k jejímu zničení a paleta je pak nestabilní. Před uzavřením zásilky je důležité se ujistit, že veškerý volný prostor je vyplněn vhodným výplňovým materiálem, jako např. pěnovými polštáři nebo vlnitou lepenkou. (zdroj: servisbal.cz)

Rozměry palety

Dlouhé předměty Aby nedošlo k ohnutí nebo jinému poškození dlouhých předmětů, je nutno je zabalit pro přepravu zvláštním způsobem. Vhodné je použít vyztužené trubky, pevnou vlnitou lepenku nebo dřevěné podložky. Pevnost obalu je vhodné ověřit tak, že zvedneme zásilku uprostřed a pozorujeme, jak moc se prohýbá. Vyztužení se použije v případě, že prohýbání je nadměrné. Důležité je i zkontrolovat si limity délky předmětů, které může sběrná služba přepravovat. Zpravidla to bývá 4,2 m. (zdroj: TNT Express)

Sudy Sudy naplněné tekutinou mohou být velice těžké, proto je třeba věnovat pozornost tomu, zda nedochází k překračování nosnosti palety. (zdroj: TNT Express)

Upozornění: Měli bychom Vás také upozornit na skutečnost, že řidič není, odpovědný za nakládku, vykládku ani uložení zboží v dopravním prostředku, proto jednotlivé kusy zásilky vážící nad 30 kg mohou být pro ruční manipulaci velmi obtížné (ložná plocha vozu bez hydraulického čela je přibližně 1,20 m nad zemí). Bude tedy nezbytné mít na nakládce, či vykládce rampu nebo vyskozdvižný vozík (VZV), protože dokládkové vozy zpravidla nebývají vybaveny hydraulickým čelem, přes které by řidič Vaši zásilku mohl vyložit z vozu na zem. Pokud nemáte možnost vyložení přes rampu nebo VZV, vždy vyberte typ přepravy Sběrnou službou, která je vozy s hydraulickým čelem a ručním paletovým vozíkem běžně vybavena.

Ujistěte se také o přístupnosti místa nakládky a vykládky. Jsou místa, kam mají nákladní vozy nad 3,5 t vjezd zakázán. Prověřte, prosím, i tuto situaci, aby řidič nemusel účtovat delší čekání, nebo dokonce marný nájezd.

Zkontrolujte, že zásilka není větší, než Vámi deklarované rozměry a hmotnost. V opačném případě je dopravce oprávněn zásilku přeměřit, převážit a doúčtovat přepravné.


Dokládka.cz vyhodnocuje výhodné a spolehlivé nákladní dopravce, zajišťuje management přepravy pro kusové a dokládkové zásilky po ČR a EU. Rezervujeme místo pro Vaše zásilky on-line, informujeme Vás o jejich doručení. Nemusíte počítat vzdálenosti, palivové příplatky, mýtné, objemové hmotnosti ani telefonovat dopravcům. Dokládka.cz vše řeší za Vás a především Vám šetří čas i náklady. Užívání systému je zdarma. Platíte pouze za dopravu, jestliže se skutečně realizuje.

Benefity pro Vás:

 • + výhodná cena,
 • + úspora času,
 • + jednoduchost,
 • + žádné skryté poplatky,
 • + management přepravy.

Proč přepravovat s námi?

 • V ceně dopravy je zahrnuto pojištění na její skutečnou hodnotu až do 500.000,-Kč nad rámec základní odpovědnostní pojistky dopravce (jaký je v tom rozdíl?).
 • U dopravců máme sjednány výhodné ceny pro naše zákazníky.
 • Informujeme Vás o doručení.
 • Zásilky nad 0,5 mil. Kč pojistíte během pár minut.
Další důvody ...

Partneři:

Česká pojišťovna Lisované palety