Proč pojištění zásilek?

Automaticky sjednáváme pojištění dokládkových a celovozových zásilek až do hodnoty 500.000,- Kč včetně pojištění nakládky a vykládky, proti poškození, zničení nebo pohřešování způsobené jakoukoliv nahodilou událostí. Pojištění lze sjednat až do 100 mil. Kč online v systému Dokládka.cz. Pro zásilky přepravované v režimu sběrné služby nabízíme pojištění zásilek přímo s dopravci a konkrétní podmínky jsou vždy uvedeny u každé přepravy zvlášť.

Nedostatky v odpovědnostních pojistkách dopravců

„Každý dopravce v systému Dokládka.cz musí mít sjednáno pojištění své odpovědnosti. Tyto pojistky bývají od 0,5 do 30 mil. Kč. Jedná se o roční limit, do kterého pojišťovna škody způsobené dopravci proplácí. Vznikala zde nejistota v tom, kdy dopravce může na začátku pojistného roku zavinit zničení hodnotné zásilky a po zbytek roku má sice pojistku platnou, jenže plnění již vyčerpané. Když dojde k poškození zásilky, pojišťovna poté zkoumá, zda je dopravce za škodu skutečně odpovědný. Stačí však, aby zásilku někdo poškodil na nakládce, vykládce, nebo vznikla škoda na zásilce v důsledku řidičem nezaviněné události (např. nehody) a pojišťovna dopravce zprostí odpovědnosti. Navíc pojištění dopravce není ve většině odpovědnostních pojistek sjednáno pro případ loupeže. V mezinárodní dopravě je maximální odpovědnost dopravce stanovena na 8,33 SDR / kg (Special Drawing Rights ~ Zvláštní Práva Čerpání), což je dle kurzu přibližně 250 až 300,- Kč za 1 kg hmotnosti zboží.

Bylo otázkou, zda chceme podporovat tento zvyk dopravců a nenavyšovat přepravné o další poplatek za pojištění u dokládkových a celovozových zásilek (spolupracující sběrné služby odchylně od dokládek zahrnují pojištění zásilek již v přepravném). Našimi zákazníky jsou většinou malé firmy, které nemají čas se starat o své zásilky na cestách. Pokud dopravce sám písemně pojišťovně nezašle prohlášení: „Ano, zničení zásilky je moje vina.“, pak by našemu zákazníkovi nebyla uhrazena vzniklá škoda. Malé firmy běžně vozí zásilky za 300 tisíc korun. Zničená zásilka pro ně může znamenat i bankrot a nebo platební neschopnost. Raději s našimi zákazníky diskutujeme o tom, jak se jim daří, než abychom řešili spory. Jestli chceme s uživateli našeho systému obchodovat stále i v budoucnu, musíme pojištění zásilek uzavírat.

Česká pojišťovna a.s. nám po několikaleté spolupráci vyšla vstříc a s účinností od 1. 2. 2010 zrušila minimální poplatek 500,- Kč pro dokládkové a celovozové zásilky do 0,5 mil. Kč. Zákazníci systému Dokládka.cz, kteří vozí celý kamion materiálu např. v hodnotě do 100 tis. Kč mohou svou zásilku pojistit i za 48,- Kč (závisí na druhu zboží). Bylo by od nás nefér říkat, že se nikdy s žádnou zásilkou nic nestalo. Jestliže byla zásilka pojištěna nad rámec odpovědnosti, zákazník po předložení vyčíslené škody, měl skutečně do 2 dnů peníze na účtu včetně nákladů na opravu.“

Ondřej Krabs, jednatel My Freight, s.r.o.

Upozornění

Pojištění se nevztahuje na veškeré zboží a zásilky musejí mít určité náležitosti (především dostatečný obal), proto od nás před každou přepravou obdržíte přehled pojistných podmínek. Každá sběrná služba má trochu odlišné pojištění zásilek.


Dokládka.cz vyhodnocuje výhodné a spolehlivé nákladní dopravce, zajišťuje management přepravy pro kusové a dokládkové zásilky po ČR a EU. Rezervujeme místo pro Vaše zásilky on-line, informujeme Vás o jejich doručení. Nemusíte počítat vzdálenosti, palivové příplatky, mýtné, objemové hmotnosti ani telefonovat dopravcům. Dokládka.cz vše řeší za Vás a především Vám šetří čas i náklady. Užívání systému je zdarma. Platíte pouze za dopravu, jestliže se skutečně realizuje.

Benefity pro Vás:

  • + výhodná cena,
  • + úspora času,
  • + jednoduchost,
  • + žádné skryté poplatky,
  • + management přepravy.

Proč přepravovat s námi?

  • V ceně dopravy je zahrnuto pojištění na její skutečnou hodnotu až do 500.000,-Kč nad rámec základní odpovědnostní pojistky dopravce (jaký je v tom rozdíl?).
  • U dopravců máme sjednány výhodné ceny pro naše zákazníky.
  • Informujeme Vás o doručení.
  • Zásilky nad 0,5 mil. Kč pojistíte během pár minut.
Další důvody ...

Partneři:

Česká pojišťovna Lisované palety