FAQ - Odpovědi na nejčastější otázky

Co nového přináší portál Dokládka.cz do oblasti logistiky?

 • Provozujeme online přepravní systém, vyhodnocujeme nejvýhodnější a spolehlivé dopravce, zajišťujeme management přepravy pro kusové zásilky a dokládky po ČR a EU. Pomáháme výrobcům a distributorům zboží při hledání optimálních přepravních možností, snižujeme jejich náklady na dopravu tím, že platí pouze dokládkové ceny za jednu cestu, zvyšujeme vytížení nákladních automobilů a zároveň zjednodušujeme a urychlujeme veškeré činnosti spojené s administrativou a pojišťováním zásilek.
 • Spolupracujeme pouze s prověřenými dopravci a kromě toho automaticky pojišťujeme zásilky nad rámec základní odpovědnosti dopravců.

Jak se tedy lišíte od ostatních přepravních firem a internetových vytěžovacích systémů?

 • Provozovatel systému Dokládka.cz je smluvním partnerem obchodníků a distributorů zboží, kteří poptávají přepravu zásilky, ale zároveň na straně druhé je smluvním partnerem dopravců registrovaných v tomto systému. Znamená to, že Vy jako příkazce (či přímo odesílatel) jednáte vždy s námi (přes Vaše systémové rozhraní) a dopravci Vám nabízejí svůj volný vůz nacházející se poblíž Vaší zásilky.

Jaké jsou registrační a uživatelské poplatky?

 • Žádné. Portál Dokládka.cz je provozován pro všechny uživatele bez jakýchkoliv registračních či měsíčních poplatků. Platíte pouze za dopravu, pokud se skutečně realizuje.

Kdy jako příkazce v případě uzavření smlouvy přes systém Dokládka.cz mám zaplatit dopravci a jak probíhá tato platba přes váš systém?

 • Platbu převádíte na účet provozovatele služby Dokládka.cz do 20 dnů od vystavení faktury za dopravu. V případě, že Vaši zásilku přepravuje sběrná služba, pak je splatnost stanovena na 14 dní. Pro soukromé osoby nebo, nebo pokud příkazce nezíská dostatečný kredit, je úhrada nutná před nakládkou, ale na druhou stranu získají 2% slevu automaticky.
 • V případě, že chcete ušetřit, můžete fakturu uhradit do 10 dnů od jejího vystavení s 2% slevou (skontem)!
 • Za každých ve splatnosti uhrazených 1 000,- Kč Vám přičteme 1 bod – tzv. 1 Frejt, který poté můžete utrácet v našem věrnostním programu My Freight Bonus.

Služba ale nemůže fungovat zdarma?

 • Dokládka.cz vybírá platbu pro dopravce a zároveň jim shání zakázky. Z každé uskutečněné přepravy je v přepravném zahrnuta provize systému Dokládka.cz.

Zajišťujete i pojištění zásilek? Do jaké hodnoty a jak to probíhá?

 • Automaticky sjednáváme pojištění dokládkových a celovozových zásilek až do hodnoty 500.000,- Kč včetně pojištění nakládky a vykládky, proti poškození, zničení nebo pohřešování způsobené jakoukoliv nahodilou událostí. Se sběrnými službami nabízíme pojištění zásilky již v ceně přepravného. Pojištění zásilek nabízíme nad rámec základní odpovědnosi dopravců, protože dopravce není odpovědný za všechna rizika a například u mezinárodní dopravy je jeho odpovědnost omezena pouze na hodnotu 8,33 SDR za 1 kg (cca 250,- až 300,- Kč za kg zboží). Za škodu na zásilce musí být dopravce skutečně odpovědný, aby poškození měl povinnost uhradit (dokazování není vždy zrovna jednoduchá záležitost). Protože se nám současný stav nelíbil a vzhledem k tomu, že spolupracujeme nejvíce s malými a středními firmami, kterým nemůžeme nabídnout riziko, že jednoho dne dojde k poškození zásilky a nebudeme jim umět pomoci, rozhodli jsme se každou zásilku pojistit.
 • Dokládka.cz umožňuje pojistit zásilky i v případě, že se jedná o velmi hodnotnou zásilku a její hodnota převyšuje výši zákonného plnění dopravce v případě, že by došlo k jejímu poškození.
 • Tento proces pojištění zásilky trvá pouhých několik pár minut a zásilka může být okamžitě po jejím přihlášení do pojištění naložena a být započata přeprava.
 • Takto rychle může být pojištěna zásilka až do výše pojistného plnění 100 mil. Kč. Zásilky, které mají hodnotu vyšší než je tato částka, je nutné přihlásit do pojištění nejméně 7 dní před zahájením přepravy.

Kdy nám vystavíte fakturu a pošlete dodací, přepravní či nákladní listy?

 • Daňový doklad je vystaven při doručení zásilky a současně Vám je zaslán ve formátu PDF a podepsán elektronickým podpisem vydaným Českou poštou, s.p. Veškeré přepravní dokumenty zasíláme elektronicky, jakmile je dopravce doručí na naši centrálu. U sběrných služeb je kopie přepravního listu zasílána pouze na vyžádání.

Proč není na faktuře originální podpis a razítko?

 • Podpis ani razítko nejsou náležitostí daňového dokladu, jak je definuje zákon o DPH, §28 odst. 2) v platném znění. Jedná se dnes již o běžný postup, který používají například mobilní operátoři, energetické společnosti nebo jiné internetové společnosti. Na přání zákazníka daňový doklad samozřejmě můžeme opatřit razítkem s podpisem a zaslat jej pozemní poštou. Za tento požadavek účtujeme 40,- Kč bez DPH. Ačkoliv jsme dříve doklady posílali poštou běžně, zjistili jsme, že tvoří významnou část nákladů a času pro zpracování. Rozhodli jsme se proto raději uživatelům ušetřené náklady promítnout do ceny přepravného.
 • Na faktuře v PDF je elektronický podpis vydaný státem uznávanou certifikační autoritou České pošty, s.p. Jedná se o certifikát PostSignum QCA, který zaručuje věrohodnost daňového dokladu v souladu se zák. č. 235/2004 Sb. o DPH.
 • Snažíme se veškeré procesy automatizovat a tím i nabízet výhodné sazby přepravného.

Jak si máme zaúčtovat částku uvedenou na faktuře, když ji o 2% zlevníte díky naší úhradě do 10ti dnů? Vydáte nám nový daňový doklad po uhrazení přepravného?

 • v případě, že odběratel uplatní při platbě včas slevu 2% - účtování u odběratele:
 • - přijatá faktura za dopravu 10.000,- Kč 518/321;
  - úhrada faktury před 10. dnem splatnosti 9.800,- Kč 321/221;
  - v této chvíli je na přijaté faktuře nedoplatek ve výši slevy 200,- Kč.
  Interním dokladem se faktura douhradí oproti finančnímu výnosu 200,- Kč 321/668.
 • Poskytnutá sleva, vázaná na platební podmínku, není dle zákona o DPH zdanitelným plněním, tudíž se z ní neodvádí DPH a není potřeba vydávat nový daňový doklad.

Dokládka.cz vyhodnocuje výhodné a spolehlivé nákladní dopravce, zajišťuje management přepravy pro kusové a dokládkové zásilky po ČR a EU. Rezervujeme místo pro Vaše zásilky on-line, informujeme Vás o jejich doručení. Nemusíte počítat vzdálenosti, palivové příplatky, mýtné, objemové hmotnosti ani telefonovat dopravcům. Dokládka.cz vše řeší za Vás a především Vám šetří čas i náklady. Užívání systému je zdarma. Platíte pouze za dopravu, jestliže se skutečně realizuje.

Benefity pro Vás:

 • + výhodná cena,
 • + úspora času,
 • + jednoduchost,
 • + žádné skryté poplatky,
 • + management přepravy.

Proč přepravovat s námi?

 • V ceně dopravy je zahrnuto pojištění na její skutečnou hodnotu až do 500.000,-Kč nad rámec základní odpovědnostní pojistky dopravce (jaký je v tom rozdíl?).
 • U dopravců máme sjednány výhodné ceny pro naše zákazníky.
 • Informujeme Vás o doručení.
 • Zásilky nad 0,5 mil. Kč pojistíte během pár minut.
Další důvody ...

Partneři:

Česká pojišťovna Lisované palety